logo indianen website

IndianenSpiritualiteit

Omdat er nogal veel verschillende stammen zijn, is er gekozen voor de spiritualiteit van de Lakota.

Wakan-Tanka

Wakan-tanka was het belangrijkste en meest centrale concept van de Lakotareligie. Wakan betekent letterlijk heilig en Tanka groot. De meest gebruikte vertaling van Wakan-Tanka is Grote Geest. Andere vertalingen zijn ook wel het Grote Mysterie of de Grote Onbegrijpelijkheid. Wakan-Tanka was een goddelijk wezen of een collectief van goddelijke wezens dat alhoewel vaak als een eenheid aanbeden werd wezenlijk verschilt van het godsbegrip zoals wij dat uit het christendom kennen. Wakan-Tanka was de schepper van het universum, maar was tegelijkertijd belichaamd in het universum. Zodoende hadden alle natuurlijke levensvormen iets van deze fundamentele levenskracht in zich.

De natuur

De heiligheid van de natuur is volgens sommigen een van de meest karakteristieke kenmerken van Indiaanse spiritualiteit. Alle natuurlijke levensvormen waren voor de Indianen bezield en zodoende objecten van verering. De Indianen spraken dan ook niet zo zeer over de bizons of de wolven, maar het bizonvolk en het wolvenvolk. Zij zagen alle levende wezens als hun verwanten.

De cirkel

Een symbool dat veel voorkomt in de natuur is de cirkel. De planeten en de banen die zij trekken, de dwarsdoorsnede van een boom maar ook een mensenleven waren voor de Indianen cirkelvormig. Maar ook de cycli van de dag en de nacht en die van de vier seizoenen waren in feite cirkels die steeds terugkeerden op hetzelfde punt. De cirkel, zonder begin en zonder eind, symboliseerde de eenheid en heelheid van het universum. Zodoende dat bijna alle ceremonies cirkelvormige plattegronden hadden.

Getallen

Velen zullen weten dat het getal vier het heilige getal is van de Indiaanse spiritualiteit. Daar zijn verschillende redenen voor. Er zijn: vier windstreken, vier seizoenen, vier elementen (aarde, water, vuur en lucht) en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarom loopt het gebruik van het getal vier en in iets mindere mate het getal zeven als een rode draad door de ceremonies. Wellicht is het belang van het getal vier te herleiden tot het belang van de vier windstreken voor nomadisch levende volken, maar dit is slechts een gissing van mijn kant.

Terug naar boven

eXTReMe Tracker