logo indianen website

IndianenHet moderne leven

In de loop van de twintigste eeuw zijn er diverse organisaties opgericht met het doel de belangen van Indianen te verdedigen.

De Amerikaans Indiaanse Beweging

Het bekendst is de 'American Indian Movement' (Amerikaans Indiaanse Beweging), kortweg AIM, geworden. Met spectaculaire acties trok de AIM aandacht voor de problemen van Indianen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De meest gebruikte tactiek is de bezetting van gebouwen. Een opvallend kenmerk van de AIM is dat de meeste leden uit de steden komen.

In 1973 bezet de AIM het plaatsje Wounded Knee. De activisten vinden dit een geschikte plek vanwege de slachting die hier in 1890 heeft plaatsgevonden. Na zeventig dagen geven de bezetters op. Het resultaat van de bezetting is wereldwijde aandacht voor de situatie van Indianen in Noord-Amerika.

Nederlandse Actiegroep Noord-Amerikaanse Indianen

Over de hele wereld werden actiegroepen opgericht naar aanleiding van om de Indianen te steunen. Bijvoorbeeld in Nederland de 'Nederlandse Actiegroep Noord-Amerikaanse Indianen', de NANAI. Verder heeft de actie weinig opgeleverd.

De toekomst

De indianen leden erg onder de veranderingen die de Europeanen teweeg hadden gebracht. Veel mensen stierven en enkele stammen werden compleet uitgeroeid. De Indiaase bevolking neemt nu echter weer wat toe. De regeringen houden er nu pas rekening mee dat de indianen ook volwaardig burgers zijn. Meer dan de helft van de indianen leeft nu buiten de reservaten. (Ze wonen vaak in houten huizen in een doorsnee dorpje.) Tegenwoordig proberen de Indianen de oude en de nieuwe levenswijzen met elkaar te verzoenen en ze houden hun oude godsdienstige plechtigheden, gewoonten en talen in ere.

De laatste jaren hebben de besturen van sommige reservaten gokpaleizen opgezet om daarmee geld te verdienen voor de reservaten.

Voor de meeste Indianen zowel in Noord- als Latijns-Amerika blijft het leven echter zwaar en armoedig.

Terug naar boven

eXTReMe Tracker